Поверителност

Личните данни, които предоставяте на pulsar.bg, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонамента за който можете да отмените по всяко време). pulsar.bg Ви гарантира че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореупоменатите, освен в случаите, когато сте дали изрично писмено съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация.