Връщане на продукти

Моля, попълнете формуляра по-долу, за издаване на входящ номер.

Информация
Информация за продукта и причини за връщането му

* На основание чл. 57, т. 9 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага за договори за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан софтуер, които са разпечатани след доставката.

Назад