PEGI

Какво означават етикетите?

Етикетите за възрастов рейтинг по системата PEGI се поставят върху предната и задната страна на опаковката и посочват една от следните възрастови граници: 3, 7, 12, 16 и 18. Те дават надеждни указания за това дали съдържанието на играта е подходящо с оглед на закрилата на децата. Възрастовият рейтинг не отчита нивото на трудност или уменията, необходими за използване на играта. Описателите върху задната страна на опаковката посочват основните причини, поради които на продукта е даден съответният възрастов рейтинг. Използват се осем такива описания: насилие, вулгарен език, страх, наркотици, сексуално съдържание, дискриминация, хазарт и участие в онлайн игри с други хора.

Играта съдържа сцени на насилие

Игра, която поощрява или учи на хазарт

Играта може да уплаши или стресне малките деца

Играта може да се играе в онлайн режим

Играта съдържа вулгарен език

Играта се отнася за / описва използването на наркотици

Играта съдържа сцени на дискриминация или материали, които могат да поощрят дискриминацията

Играта съдържа сцени на голота и/или сексуално поведение

Рейтингова система PEGI

Системата PEGI (Паневропейска информация за игрите) за възрастов рейтинг е създадена, за да помага на родителите в Европа да правят информиран избор при купуване на компютърни игри. Тя е въведена през 2003 г., заменяйки различните национални системи за възрастов рейтинг с една единна система, която в момента се използва в над 30 страни в цяла Европа. Системата се подкрепя от всички основни производители на конзоли, както и от издатели и разработчици на интерактивни игри в цяла Европа. Системата за възрастов рейтинг е разработена от Европейската федерация за интерактивен софтуер (ISFE).

Какво представлява рейтингът?

Възрастовите рейтинги са системи, използвани с цел да се осигури ясна класификация на възрастовата група, за която е най-подходящо съдържанието на конкретен развлекателен продукт. Възрастовите рейтинги дават указания на потребителите (по-специално на родителите), като им помагат да вземат решение дали да купят определен продукт.

В случай, че на опаковката на играта не откриете тази рейтингова маркировка вие можете да се обърнете към продавача или да посетите уебсайта на PEGI на адрес www.pegi.info, където ще откриете пълен списък със заглавията, излезли на пазара през последните няколко години, с обозначения рейтинг на играта.