Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.PULSAR.BG

 

Добре дошли в Pulsar.bg!

Настоящите „Общи условия” уреждат взаимоотношенията между „Озон Ентъртейнмънт“ АД (наричана по-долу и Доставчик) и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейна pulsar.bg (наричан за кратко сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк и бутон, разположен на страниците на pulsar.bg (с изключение на линка към настоящите „Общи условия”) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези „Общи условия“. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те засягат вашите законови права и задължения. Ако не сте съгласни с тези „Общи условия“, Ви молим да не използвате услугите на сайта. Ако имате въпроси относно тези „Общи условия“, Ви молим да се свържете с нас.

Сайтът предоставя на клиентите информация за продукти и възможността за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

„Озон Ентъртейнмънт“ АД е търговско дружество, изпълнител на всички заявени през сайта www.pulsar.bg поръчки, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление:

Адрес: България, София 1700, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 35, ет. 2, офис 30
Управител: Любомир Бабуров

Клиенти/потребители са физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от сайта. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продуктовите страници на сайта представляват демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганите артикули и не са правно обвързваща оферта.

Когато правите своята поръчка изрично потвърждавате, че поръчката е свързана със задължение за плащане от Ваша страна. При натискане на бутона за поръчка Вие изразявате съгласието си за извършване на покупка със задължение за плащане.
След натискане на бутона за поръчка се счита, че сте направили поръчка на избраните от Вас продукти и приемате настоящите общи условия.


АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание, включено в или достъпно чрез която и да е от услугите на сайта като текст, графични изображения, лога, бутони, видео клипове, съдържание за изтегляне и предоставяни данни, търговски марки са собственост на „Озон Ентъртейнмънт“ АД или съответните правоносители и са защитени по силата на Закона за авторското право и сродните му права, респективно се използват от „Озон Ентъртейнмънт“ АД законосъобразно.

Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на сайта.


РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията не е задължителна, за да бъде извършена поръчка на сайта.За да се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. При маркиране на полето „Съгласен съм с „Общите условия“, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите условия.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които предоставяте на pulsar.bg, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонамента за който можете да отмените по всяко време).

„Озон Ентъртейнмънт“ АД е администратор на лични данни. Дружеството се задължава да положи надеждната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността му или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите.

При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми за поръчката данни. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от доставчика, стоката се връща и остава в складовете на доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от доставчика, то доставчикът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

„Озон Ентъртейнмънт“ АД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореспоменатите, освен в случаите, когато сте дали изрично писмено съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация.


ПОРЪЧКА

Можете да правите поръчки от pulsar.bg 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При приключване на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите, които сте избрали, както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. На посочен от Вас имейл ще получите съобщение за приемането на Вашата поръчка, както и за потвърждението й. Ако заявката е направена до 16:30 часа в работен ден, наш оператор ще се свърже с Вас по телефона за потвърждение на поръчката Ви. В случай, че заявите определен продукт след 16:30 часа или в почивен ден, поръчката Ви ще бъде потвърдена в първия работен ден. Във всеки един момент можете да проверявате статуса на Вашата поръчка във Вашия профил в pulsar.bg.

След натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ“, Вие се съгласявате да закупите стоките, намиращи се в „кошницата“. Това действие има правно обвързваща сила. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен след потвърждение на поръчката и след нейното заплащане.

„Озон Ентъртейнмънт“ АД има право да откаже доставката на поръчани продукти и в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия. Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати. В този случай „Озон Ентъртейнмънт“ АД не носи отговорност за неизпълнение на доставката. „Озон Ентъртейнмънт“ АД има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи: 

1. Информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна; 

2. Действията на клиента могат да увредят „Озон Ентъртейнмънт“ АД; 

3. В случай на техническа грешка на цената, „Озон Ентъртейнмънт“ АД незабавно уведомява клиента за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

4. „Озон Ентъртейнмънт“ АД може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай уведомява потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. „Озон Ентъртейнмънт“ АД може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

При отказ на поръчка, потребителят бива уведомен незабавно по имейл или телефон.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали плюс цената за доставка, ако има начислена такава. Плащанията към сайта pulsar.bg се извършват в български левове, a цените са обявени с включен ДДС.

Ако желаете фактура, трябва да заявите това при поръчката. След като направите поръчка, с вас ще се свърже наш оператор за потвърждение и трябва да съобщите данните за фактурата на нашия оператор, като тя ще Ви бъде доставена заедно с поръчаните от Вас стоки.

Доставки над 21.00 лева са безплатни за цялата страна, но някои продукти не могат да бъдат доставени безплатно, независимо от тяхната цена. За всеки такъв продукт, цената на доставката бива посочена непосредствено преди финализиране на поръчката и/или в мейла, който потребителят получава при заявка и потвърждение.

За доставка на поръчка под 21.00 лева се заплащат 3 (три) лева транспортни разходи при доставка на стоки в района на София-град и 5 (пет) лева транспортни разходи при доставка на стоки в страната. Доставки с изрично посочване на време за доставката се заплащат допълнително от клиента, като оскъпяването на доставката ще бъде 2 (два) лева.

Разноските във връзка с плащанията по банков път, с дебитна карта посредством системата за разплащания e-pay, Transcard или с кредитна карта са за сметка на клиента.

За да научите повече за плащането и доставката на продуктите, моля, вижте секцията „Помощ“!


ДОСТАВКА

Начини на доставка:

Доставката на поръчаните продукти се организира и изпълнява от „Озон Ентъртейнмънт“ АД чрез вътрешно фирмени куриери или куриерска фирма. Стоките се изпращат на адреса, посочен от клиента.

При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, „Озон Ентъртейнмънт“ АД ще се свърже с Вас за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки.

При ненавременна доставката поради независещи от „Озон Ентъртейнмънт“ АД обстоятелства, не се дължи неустойка на клиента. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейсност на Доставчика.

Срокове на доставка:

Клиентът бива уведомен за всяка поръчка, в какъв срок същата ще бъде доставена. Сроковете за доставка на продукти на pre-order се обявяват с конкретни дати в съответните им продуктови страници и не зависят от „Озон Ентъртейнмънт“ АД.


РЕКЛАМАЦИЯ

При несъответствие на закупената стока с поръчаната имате право да предявите рекламация. При предявяване на рекламация трябва да посочите предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, както и задължително да приложите и документите, на които се основава претенцията:

1. Касова бележка, фактура или товарителница (в случаите на плащане с паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга);

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията може да се предяви не по-късно от два месеца след като е установяван дефекта.

Рекламацията се предявява до търговеца, доставил стоката на клиента. Рекламацията ще се приеме, само ако тя е предявена своевременно и отговаря на горните изисквания.Пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адреса на офиса на доставчика в гр. София, кв. „Студентски град“, бул. „Акад. Борис Стефанов 35“, ет. 2, South Mall, офис на Ozone.bg.

Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от Озон Ентъртейнмънт, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди до адрес: София, Студентски град, бул. Акад. Борис Стефанов 35, ет. 2, South Mall, офис на Ozone.bg. В случай, че продуктът бъде изпратен за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения в предходното изречение и/или не бъде изпратен от офис на куриерска фирма Спиди, транспортните разходи ще са за сметка на клиента.


ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 30-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба. Правото на отказ се прилага единствено за потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

Когато доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.


ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ПОМОЩ СЛЕД ПРОДАЖБАТА

Гаранционният срок на стоките, е 2 години за всички стоки закупени от сайта.

При нужда от помощ при ползване на закупените от нас стоки, можете да се свържете с нас на телефони 070020696 или 0886103030.


ПОЛЗВАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

Всеки продукт изисква оперативна съвместимост с хардуер и софтуер, които са описани за съответния продукт и не могат да бъдат ползвани, ако не разполагате с хардуер и софтуер, който отговаря на минималните изисквания за продукта.

Следва да имате предвид, че много от предлаганите от нас стоки изискват наличие на интернет връзка и регистрация в съответния интернет сайт, за да бъдат ползвани по предназначение.

Следва да имате предвид, че повечето от предлагания от нас софтуер изисква владеенето на английски език при инсталацията и ползването му.

При въпроси свързани с оперативната съвместимост на продукта и ползването му, който искате да закупите, моля свържете се на телефони 0700115011 или 0886 10 30 30 или пратете ел.поща на: [email protected]


ИЗМЕНЕНИЯ

pulsar.bg се задължава да уведоми Потребителя за промените в „Общите условия“, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и момента, от който промените влизат в сила. За всички направени поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на поръчката. Ако потребителят не е съгласен с промените, той може да се свърже с pulsar.bg за прекратяване на регистрацията му. Ако потребителят не направи това и/или извърши действия в сайта или направи нови поръчки, се счита, че е приел промените.“


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти. Всички спорове се разрешават от компетентния български съд.


ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

1. Името и адреса на „Озон Ентъртейнмънт“ АД;

2. Всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от „Озон Ентъртейнмънт“ АД;

3. Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

4. Стойността на транспортните разходи;

5. Начина на плащане и другите условия на доставка;

6. Правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върнати;

7. Периода, за който цената на продуктите е в сила;

8. Условията за употреба на продуктите;

9. Условията и срока на гаранцията.

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакт, обявени на видно място в електронния магазин „Озон Ентъртейнмънт“ АД и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.


ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.


НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

„Озон Ентъртейнмънт“ АД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

При наличие на непреодолима сила „Озон Ентъртейнмънт“ АД следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

„Озон Ентъртейнмънт“ АД не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиент.